Bosch Car Service

C A R T E CH, spol. s r.o. - Šaľa

C A R T E CH, spol. s r.o. - Šaľa

Bosch Car Service: Manažment kvality

Vždy najvyššia kvalita

Našu výnimočnú kvalitu možno definovať ako súhrn prvotriednych produktov, profesionálnych služieb a naplnenia očakávaní zákazníkov. Naše autoservisy siete Bosch Car Service sa snažia, aby sa zákazník cítil vítaný. Odvádzajú profesionálnu prácu a majú prácu na vozidle hotovú včas.

Definované štandardy a zavedené procesy pomáhajú zaistiť, že vždy môžeme ponúknuť najlepšie riešenia. Pravidelným sledovaním kvality sa zaisťuje zachovanie našich štandardov. Táto forma je základom nášho úsilia v oblasti neustáleho zlepšovania – s osobitým dôrazom na vzdelávanie a kvalifikáciu.

Neustále školenie nám poskytuje aktuálne informácie

S ohľadom na súčasné „počítače na kolesách“ je veľmi dôležité, aby všetci zamestnanci autoservisu rozumeli komplexným moderným automobilovým technológiám. Naši technickí pracovníci si užívajú výnimočnosti spoločnosti Bosch.

Materská spoločnosť dodáva autoservisom siete Bosch Car Service rozsiahle inovatívne technológie automobilových systémov a zaisťuje nevyhnutné odborné školenie a pokyny. Praktické školenia s najmodernejším testovacím zariadením umožňujú našim pracovníkom autoservisu získať znalosti, ktoré potrebujú, aby si poradili s akoukoľvek výzvou – nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Nad rámec technologickej odbornosti takisto učíme našich zamestnancov, ako sa čo najlepšie vyrovnať s požiadavkami našich zákazníkov tak, aby sme dokázali naplniť naše jedinečné servisné sľuby. .

Výcvik skupiny v rozhovore

Výhody pre vás:

 • - Užite si opravu vykonanú výborne vyškolenými automobilovými odborníkmi.
 • - Využite náš pozitívny postoj k servisu.

Inovatívne testovacie systémy pre profesionálnu diagnostiku vozidiel

Všetky autoservisy siete Bosch Car Service majú k dispozícii najnovšie diagnostické zariadenia a digitálne informačné systémy. Táto ideálna kombinácia zaisťuje systematickú diagnostiku vozidiel a kvalifikované opravy.

: Mechanik s diagnostickým zariadením

Výhody pre vás:

 • - Využite výhody rýchlej a presnej diagnostiky nedostatkov.
 • - Ušetrite čas a peniaze rýchlou a účinnou opravou.

Naša stratégia záruky kvality zaisťuje konštantné zlepšovanie

Externí odborníci pravidelne kontrolujú naše štandardy kvality a postupy. Potom prijmeme nevyhnutné opatrenia tak, aby bolo zaistené naše neustále zlepšovanie. Ďalšou formou kontroly sú vopred neohlásené servisné testy s pripravenými vozidlami. Umožňujú nám udržať vynikajúcu kvalitu našich služieb a vďaka nim sa neprehliadne žiadna porucha vozidla.

Autoservis Bosch Car Service

Výhody pre vás:

 • - Môžete sa spoľahnúť na špičkovú kvalitu služieb pri prehliadkach vozidla podľa špecifikácií výrobcu, aj na profesionálnu diagnostiku vozidla.
 • - Môžete počítať s našimi dlhoročnými skúsenosťami a s venovaním sa prianím zákazníkov.
 • Motor
 • Brzdy
 • Sklá vozidla
 • Elektronika
 • Prehliadky
 • Osvetlenie
 • Pneumatiky
 • Mechanické systémy
 • Klimatizácia
PO - PI7.30 - 17.00

C A R T E CH, spol.s r.o.

Štúrova 53, 927 01 Šaľa

Tel.: +421 (0)31 770 / 8102
Mob.: +421 (0)905 / 351 531
Fax: +421 (0)31 / 770 6450
servissala@cartechsala.sk
Bosch car service